Saturday, June 25, 2011

פינאל קאט מההיבט הפיתוחי

Final Cut Pro X from a Developer Perspective

האנשים מ-Digital Rebellion חופרים בגרסא שמדוברת של פיינל קאט ומוצאים דברים מעניינים.
  • יש סימנים לפייטון ואפל סקריפט בגרסא החדשה. אחת שפץ תכנות פתוחה ומוכרת והשניה שפת סקריפטינג מוכרת. זה אומר שפיינל קאט יכולה (תיאורטית בינתיים) לקבל התממשקות מבחוץ, ובפקודות מוכרות וסטנדרטיות. זה פותח דלת לכלים מצד שלישי, אוטומציות וכו'. זה סימן מעולה!

  • יש סימנים לייבוא XML של פיינל קאט 7 ובנפרד ייבוא של פיינל X. הגיוני שיצטרכו 2 מתודות יבוא שונות בגלל השוני במבנים של שתי הגרסאות. אבל זה גם אומר שמישהו, אולי אפילו אפל, יכתבו כלי המרה בין שני הXML ואולי בעתיד יהיה אפשר לפתוח פרוייקטים בין שני התוכנות.

  • פיינל החדש משתמש במנוע הרינדור של Motion החדש. זה טוב כי פלאגינים יהיו תואמים לגמרי.

  • קובץ הפרוייקט של פיינל החדש הוא בפורמט SQLite. זה פורמט שיש לו סטנדרט ותיעוד (לא סגור כמו פורמט הפרוייקט בגרסא הקודמת). זה אומר שתוכנות או כלים מצד שלישי יוכלו (אולי, בעתיד) להתערב בקבצי הפרוייקט ולשנות אותם. זה דבר מעולה. זה אומר להחליף Low-res ב High-res, לשנות מסלולים של חומרי גלם, לדחוף ולחלץ מטה דאטא לטובת אוטומציות ועוד מטעמים.

אז אולי בכל זאת יצא משהו מהתוכנה הזאת. אולי כל המשמיצים יוכלו את הכובע אחרי הכל. השאלה אם זה לא יהיה מאוחר מדי כשאנשים פונים לפרמייר ואביד בעקבות האכזבה של הגרסה הראשונית הזו.
נחכה ונראה.


Post a Comment