Friday, June 24, 2011

AJA מתאימה את המוצרים שלה לFinal Cut Pro X

לאור ההשקה של תוכנת Final Cut Pro Xשל אפל (ראה ידיעה באתר AV) חברת AJA פרסמה מסמך ((PDF המסביר לעורכים המשתמשים במוצרי AJA כיצד לשלב את המוצרים עם הגרסה האחרונה.

More...
Post a Comment